Manier #2: Effect van kunst op vastgoed

Als je afgelopen week een bezoek hebt gebracht aan het Nationaal Maatschappelijk Vastgoed Congres in Amsterdam, dan heb je waarschijnlijk de aankondiging ervan gelezen:

(…) Hierbij staan alle betrokkenen voor de uitdaging hoe zij deze bezuinigingen combineren met creatieve aanpassingen en zorg te dragen voor een goede huisvesting voor degenen in onze samenleving die zorg nodig hebben. Gebouwen met een maatschappelijke bestemming zoals scholen, kazernes, postkantoren, buurthuizen, leegkomende gebouwen in de zorg, kunnen een nieuwe dimensie krijgen door combinaties te maken met de vele aanvragen die er zijn op dit gebied voor maatschappelijke invulling. Daarmee kan gebruik gemaakt worden van een diversiteit aan disciplines, zonder het rendement uit het oog te verliezen. (…)

Kunsttoepassingen bieden eenvoudige oplossingen. In dit artikel vind je verschillende voorbeelden van kunsttoepassingen die het overwegen waard zijn, aansluitend op:                   

                                                                     creatieve aanpassing 

                             nieuwe dimensie door combinatie

diversiteit aan disciplines,

                     zonder het rendement uit het oog te verliezen.

Fotografie op studentenwoningKunst op gebouwen   Kunst op gebouwen

 

 

 

 

Op de bovenstaande afbeeldingen zie je zwart-wit-fotografie, die bevestigd is op nieuwe, eigenlijk kazerneachtige, studentenwoningen.

De fotografie is een weergave van de stadsgeschiedenis en verbindt daarmee de nieuwbouw met de bestaande omgeving. De fotografie geeft de nieuwe woningen zowel een plaats in de bestaande omgeving, als een eigen gezicht.

Nog eenKunst op gebouwen voorbeeld van woningbouw en kunsttoepassingen: het kunstwerk op een uniforme verzameling woningen straalt positief op de buurt af, doordat het uniciteit geeft.    

 

 

De afbeelding hiernaast is een voorbeeld van kunst van een gevestigde Nederlandse kunstenaar op een kantoorpand. Kunst Kunst op gebouwenwerkt dus niet alleen in het interieur van panden, maar geeft ook cachet aan het exterieur. Je begrijpt, dat na herontwikkeling de nieuwe toon meteen zichtbaar is gezet met een statement als deze.

 

Kunst op gebouwen

Kunst op gebouwen heeft ook effect op het straatbeeld in de binnenstad. In dit voorbeeld zie je hoe de onderbreking van het kunstwerk licht geeft aan een, anders, donkere nauwe straat.

 

 

Internationaal wordt kunst op vastgoed nog veel speelser doorgevoerd. Zie Kunst op gebouwen een humoristisch voorbeeld van een straat in Buenos Aires, Argentinië. De “man” op het balkon is een pop!

 

Nu een vraag: welke van de afbeeldingen heeft de meeste toegevoegde waarde in jouw beleving?

 

Hartelijke groet en tot volgende maand,

Diana

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *